วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและวัดในเขตตำบลนาดี
 
 
เจ้าหน้าที่ สอ.บ้านนาดีพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับเทศบาลตำบลนาดีออกสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมการพ่นหมอกควัน


อำเภอเคลื่อนที่วัดบางปิ้ง ตำบลนาดี

 


 
 
สอ.บ้านนาดีออกคัดกรองโรคในโครงการนายอำเภอเยี่ยมประชาชนตำบลนาดี