วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและวัดในเขตตำบลนาดี
 
 
เจ้าหน้าที่ สอ.บ้านนาดีพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับเทศบาลตำบลนาดีออกสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมการพ่นหมอกควัน


อำเภอเคลื่อนที่วัดบางปิ้ง ตำบลนาดี

 


 
 
สอ.บ้านนาดีออกคัดกรองโรคในโครงการนายอำเภอเยี่ยมประชาชนตำบลนาดี
 
 

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วันที่ 10 กันยายน สอ.บ้านนาดีมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็กและมีการตรวจพัฒนาการเด็กมีการตรวจสุขภาพทางช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์แก่เด็กที่มารับบริการ